Algemene voorwaarden zelfstandig-verpleegkundige.nl

Zelfstandig-verpleegkundige.nl hierna te noemen ZVP

1. Aansprakelijkheid
ZVP is niet aansprakelijk voor welke informatie dan ook die vermeld staat op haar site. Omdat veel gegevens afkomstig zijn van derden kan ZVP niet garanderen dat de aangeboden informatie correct of rechtmatig is. Het is raadzaam om ten alle tijde de vermelde informatie op ZVP te controleren bij officiële instanties. Verder kan ZVP geen garanties afgeven voor wat betreft de permanente toegang en beveiligde toegang van onze site. Ook is ZVP niet aansprakelijk voor welke schade dan ook welke voortvloeit uit uw gebruik van www.zelfstandig-verpleegkundige.nl . Hierbij kunt u denken aan verlies van reputatie, geld, goodwill of welke bijzondere schade dan ook.

2. Het plaatsen van een gratis vermelding op ZVP
Wanneer u besluit tot het plaatsen van een gratis vermelding op ZVP gaat u akkoord met de volgende punten:

• U bent zelfstandig verpleegkundige
• U verklaart dat alle ingevulde gegevens juist zijn
• U verklaart dat alle ingevulde gegevens van u zelf zijn en niet van derden
• U verklaart dat uw vermelding niet misleidend is
• U mag maximaal 1 advertentie plaatsen per zelfstandig verpleegkundige op de gehele site.
• U handelt niet in strijd met enige wetgeving
• U gaat akkoord dat uw gegevens aan iedereen ter beschikking staan
• U vrijwaart ZVP voor alle gevolgen voortvloeiende uit uw gegevens
• U geeft ZVP het recht om uw aanvraag zonder opgaaf van reden te weigeren
• U geeft ZVP het recht om uw vermelding zonder opgaaf van reden, of bij oneigenlijk gebruik, te verwijderen
• U geeft ZVP het recht om zonder waarschuwing uw gegevens aan justitie door te geven wanneer u zich ernstig misdraagt of de wet overtreedt.

3. Het wijzigen/verwijderen van een vermelding op ZVP
U kunt uw vermelding op ZVP wijzigen of verwijderen middels het contactformulier op www.zelfstandig-verpleegkundige.nl/contact.php.

4. Melding van misbruik
Wanneer u van mening bent dat er sprake is van misbruik op ZVP, dan kunt u uw melding van misbruik doorgeven via het contactformulier op www.zelfstandig-verpleegkundige.nl/contact.php . Op deze manier houden we de gegevens op de website relevant. Bij twijfel aan de juistheid van de gegevens op ZVP, of wanneer ZVP van mening dat de gegevens problemen kunnen geven, kan ZVP overgaan om zonder opgaaf van reden een advertentie te verwijderen van de website. Ongeacht of ZVP besluit een advertentie te plaatsen of te verwijderen, is ZVP nooit aansprakelijk voor onwettig of ongeautoriseerd gebruik van de website.

5. Overige bepalingen
Wanneer u op ZVP een link aantreft naar derden, is ZVP niet aansprakelijk voor de inhoud daarvan, en gelden de algemene voorwaarden/privacyregels van de betreffende site.

Mocht het geval zich voor doen dat u een geschil hebt met iemand die een vermelding heeft op ZVP, dan zal ZVP zich hierin niet mengen, alsmede ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden zoals ook vermeld staat in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.