De belastingdienst en de Verklaring Arbeids Relatie in de zorg

Een zeer belangrijk aspect als zelfstanding ondernemer in de zorg is uw Verklaring Arbeids Relatie.
Zo goed als iedere opdrachtgever zal deze VAR verklaring van u eisen. Op deze manier wil de opdrachtgever
een duidelijke uitspraak van de belastingdienst dat u echt zelfstandig verpleegkundige bent. Bijna iedere
opdrachtgever eist ook dat dit een VAR WUO is. Ofwel dat u winst uit onderneming geniet. Omdat er 4 soorten
VAR bestaan, is het belangrijk voor u dat u er goed op let een VAR WUO aan te vragen.

U kunt uw VAR verklaring online aanvragen bij de Belastingdienst en versturen met uw DigiD.
Het is ook nog mogelijk de verklaring op papier aan te vragen. Hier gaat echter wel meer tijd overheen.
Het is van groot belang dat u alle vragen eerlijk en naar waarheid invult. Wanneer u bewust vragen
verkeerd beantwoord, dan kan u bij een eventueel controle toch aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele naheffingen. Houdt u zelf dus niet voor de gek, maar vul naar waarheid de aanvraag in.

Enkele belangrijke aspecten om door de Belastingdienst aangemerkt te worden als zelfstandig ondernemer
met een VAR WUO zijn o.a.:

verklaring arbeidsrelatie zzp verpleegkundige • Hoeveel opdrachtgevers u zult hebben
• Hoeveel uur u werkt in uw onderneming
• Of u reclame maakt voor uw onderneming
• Dat u niet hetzelfde werk verricht voor uw vorige werkgever
• Dat u niet alleen voor detacherings- en bemiddelingsbureau's werkt


Let op, dit zijn maar enkele aspecten waar de belastingdienst naar kijkt.
Het betekent niet dat wanneer
u niet aan 1 van deze voorwaarden voldoet, u niet als ondernemer zal worden aangemerkt.

Wanneer u meer informatie wilt inzake de VAR verklaring dan kunt u bellen met de belastingtelefoon
op nummer: 0800-0543 of kijk voor meer informatie over de VAR op de site van de belastingdienst..


Op alle gegevens op deze website zijn de algemene voorwaarden van toepassing.